Adatvédelem

Tisztelt Partnerünk!

Az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendelete (2016. április 27.) (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően, a megkötött érvényes (hatályos és/vagy már nem hatályos) szerződések kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk.

Jogi személy szerződő fél esetében a Szerződés(ek) (a továbbiakban: Szerződés) megkötése és teljesítése során természetes személy alkalmazottak, cégképviselők, közreműködők (a továbbiakban együttesen: Közreműködők) személyes adata kerülhet közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett. A Szerződéssel összefüggésben közölt, Első Vegyi Industria Zrt. (továbbiakban EVI Zrt.) számára címzettként tudomására jutott Közreműködők személyes adatát kizárólag
• kapcsolattartás,
• szerződéskötés,
• szerződések teljesítése,
• számla- és kintlévőség kezelés,
• szerződéses jogi igények érvényesítése
érdekében kezelte és kezeli 2018. május 25-től kezdődően is. Az EVI Zrt. kijelenti, hogy adatkezelőként a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben igazolható módon tájékoztatta. A Szerződő fél kötelezettsége a jelen Tájékoztatóban foglaltakról a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben igazolható módon tájékoztatni.

Amennyiben a jogi személy természetes személy kapcsolattartója a tájékoztatást követően vagy bármikor ezután az adatkezelés ellen tiltakozik, ÉS a tiltakozása mind az öt fenti hivatkozott adatkezelési célt érinti ÉS az adata nem szükséges a szerződés EVI Zrt. általi teljesítéséhez, akkor a személyes adatok törlésre kerülnek. A jogi személy további adataira mindez nem vonatkozik.

A jogi személy természetes személy kapcsolattartója a mail@evirt.hu e-mail címre küldött ezen tárgyú és tartalmú e-maillel érdeklődhet, tiltakozhat, a vezetett adatok törlését kérheti, azonban kérjük vegyék figyelembe, hogy a kapcsolattartójuk tiltakozása esetén a szerződéses kapcsolat fenntartása lehetetlenné válhat.

Természetes személy, egyéni vállalkozó szerződő fél esetében a Szerződéssel összefüggésben közölt, EVI Zrt. számára címzettként tudomására jutott Közreműködők személyes adatát kizárólag
• kapcsolattartás,
• szerződéskötés,
• szerződések teljesítése,
• számla- és kintlévőség kezelés,
• szerződéses jogi igények érvényesítése
érdekében kezelte és kezeli 2018. május 25-től kezdődően is. EVI Zrt. kijelenti, hogy adatkezelőként a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben igazolható módon tájékoztatta. A Szerződő fél kötelezettsége a jelen Tájékoztatóban foglaltakról a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben igazolható módon tájékoztatni.

Amennyiben természetes személy, egyéni vállalkozó a tájékoztatást követően vagy bármikor ezután az adatkezelés ellen tiltakozik, ÉS a tiltakozása mind az öt fenti hivatkozott adatkezelési célt érinti ÉS az adata nem szükséges a szerződés EVI Zrt. általi teljesítéséhez, akkor a személyes adatok törlésre kerülnek.

A természetes személy, egyéni vállalkozó a mail@evirt.hu e-mail címre küldött ezen tárgyú és tartalmú e-maillel érdeklődhet, tiltakozhat, a vezetett adatok törlését kérheti, azonban kérjük vegyék figyelembe, hogy tiltakozása esetén a szerződéses kapcsolat fenntartása lehetetlenné válhat.

Tisztelettel:
Első Vegyi Industria Zrt.